Blog – zarządzanie nieruchomościami

Miejsce, w którym prezentujemy informacje od Administratora oraz newsy ze świata nieruchomości
Wiadomości zarządcy nieruchomości Legnica
Zarządca nieruchomości działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Legnicy, informuje że od 01.05.2023r.  do 30.04.2024 r. obowiązuje nowa stawka wody tj. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynosi 12,58 zł/m³
Czytaj więcej...
Wiadomości zarządcy nieruchomości Legnica
Zarządca nieruchomości działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Legnicy, informuje że od 01.05.2023r.  do 30.04.2024 r. obowiązuje nowa stawka wody tj. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynosi 12,58 zł/m³
Czytaj więcej...
Zarządzanie nieruchomościami - czym jest
Zarządzanie nieruchomościami– działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości: prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
Czytaj więcej...
Wspólnota mieszkaniowa Legnica
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby dwie nieruchomości (posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej. Ustawa o własności lokali wprowadza szereg pojęć i procedur, których zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej m.in. przy podejmowaniu uchwał i uczestnictwie w zarządzaniu nieruchomością wspólną.
Czytaj więcej...
Efektywne zarządzanie nieruchomościami
Wspólnota mieszkaniowa to nie tylko miejsce do życia, ale również organizacja, której zarządzanie wymaga doświadczenia i wiedzy. Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się, jak profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami, takie jak te oferowane przez Agbud Zarządzanie Nieruchomościami, mogą wpływać na sukces wspólnoty mieszkaniowej. Kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami jest utrzymanie budynku. Zarządzanie utrzymaniem obejmuje wszystko, od drobnych napraw po planowanie i realizację dużych projektów remontowych. Firma Agbud z Legnicy dba o to, aby każdy...
Czytaj więcej...