Czym jest zarządzanie nieruchomościami i dlaczego warto powierzyć je profesjonalistom z Agbud?

Zarządzanie nieruchomościami– działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości:

 • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
 • planowanie krótko- i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i rozwoju nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie zarządzenia nieruchomością.
Według ustawy

zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podstawowe cele zarządzania nieruchomościami to:

 • utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
 • uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Do podstawowych aspektów zarządzania nieruchomościami należą:

 • zarządzanie operacyjne
 • zarządzanie strategiczne
  • planowanie ekonomiczno-finansowe
  • planowanie techniczno-budowlane

DLACZEGO MY ?

Zarządzanie i administracja nieruchomościami to branża w której liczą się przede wszystkim profesjonalizm, doświadczenie i rzetelność.

Jednym z przejawów tych cech jest jasne określenie przez zarządcę długofalowej strategii działania firmy i konsekwentna jej realizacja. Nasza firma od wielu lat kieruje się poniższymi zasadami:

 • dopasowanie (w granicach obowiązujących norm i przepisów prawnych) sposobu zarządzania do indywidualnych potrzeb,
 • kompleksowa obsługa w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami,
 • jasność i odpowiedzialność za nasze działania: konkretny pracownik odpowiada za konkretną sferę naszej działalności,
 • ustawiczne inwestowanie w podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników

W naszym pracowniczym gronie posiadamy licencjonowanych zarządców, doświadczone księgowe i administratorów. Nasz dział techniczny oprócz pracowników do bieżącej obsługi technicznej nieruchomości, reprezentują inspektorzy z uprawnieniami budowlanymi mogący sprawować samodzielne funkcje w budownictwie. Wszyscy pracownicy stale pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w branżowych szkoleniach jak i w szkoleniach organizowanych wewnątrz firmy. Corocznie uczestniczymy w Ogólnopolskiej Konferencji Zarządców Nieruchomości, która odbywa się w Warszawie. Wszystko po to, aby móc efektywnie korzystać ze zdobytej wiedzy w pracy z naszymi klientami. Od lat chętnie zbieramy i porządkujemy cenne doświadczenia zdobyte na wielu różnorodnych nieruchomościach.

Z naszymi klientami zawsze rozmawiamy, jesteśmy otwarci na ich potrzeby i uwagi. Jako pracodawca nie zapominamy również o dobrych warunkach pracy i o atmosferze wewnątrz firmy. W miarę naszych możliwości chętnie wspieramy lokalne inicjatywy społeczne i pasje oraz zaangażowanie młodych ludzi śmiało dążących do celu.

Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do:

 • wspólnot mieszkaniowych
 • właścicieli kamienic
 • właścicieli nieruchomości komercyjnych
 • właścicieli indywidualnych lokali

Zakres działań dostosowujemy do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Jesteśmy elastyczni, co pozwala nam dopasować zakres obsługi do potrzeb i oczekiwań każdego klienta. Zapewniamy łatwy kontakt i dobrą komunikację z przedstawicielami naszej firmy. Jesteśmy dyspozycyjni 24h na dobę. W tym celu uruchomiliśmy telefon alarmowy do pogotowia technicznego, który jest dostępny o każdej porze dnia i nocy :

Pogotowie techniczne 24h – tel. 693 336 285.

Dążymy do tego, aby administrowana przez nas nieruchomości były miejscem, w którym mieszka się bezpiecznie oraz komfortowo.

Wyprzedzamy innych we wdrażaniu nowych rozwiązań i standardów dążąc do wykorzystania dostępnych technologii, aby maksymalnie usprawnić proces zarządzania nieruchomością.

Related Posts

Leave a Reply