Category

Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami - czym jest
Zarządzanie nieruchomościami– działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości: prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
Read More
Wspólnota mieszkaniowa Legnica
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby dwie nieruchomości (posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej. Ustawa o własności lokali wprowadza szereg pojęć i procedur, których zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej m.in....
Read More
Efektywne zarządzanie nieruchomościami
Wspólnota mieszkaniowa to nie tylko miejsce do życia, ale również organizacja, której zarządzanie wymaga doświadczenia i wiedzy. Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się, jak profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami, takie jak te oferowane przez Agbud Zarządzanie Nieruchomościami, mogą wpływać na sukces wspólnoty mieszkaniowej. Kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami jest...
Read More