Aktualności

Wiadomości zarządcy nieruchomości Legnica

09.06.2023 r. biuro w Chojnowie zamknięte

Zarządca nieruchomości działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Legnicy, informuje że od 01.05.2023r.  do 30.04.2024 r. obowiązuje nowa stawka wody tj. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynosi 12,58 zł/m³
Read More
Wiadomości zarządcy nieruchomości Legnica

Zarządca nieruchomości informuje – 1

Zarządca nieruchomości działając w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Legnicy, informuje że od 01.05.2023r.  do 30.04.2024 r. obowiązuje nowa stawka wody tj. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynosi 12,58 zł/m³
Read More
Zarządzanie nieruchomościami - czym jest

Czym jest zarządzanie nieruchomościami i dlaczego warto powierzyć je profesjonalistom z Agbud?

Zarządzanie nieruchomościami– działalność zawodowa polegająca na zawodowym (odpłatnym) wykonywaniu następujących czynności zleconych przez właściciela nieruchomości: prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości,
Read More
Wspólnota mieszkaniowa Legnica

Co to jest i kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby dwie nieruchomości (posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej. Ustawa o własności lokali wprowadza szereg pojęć i procedur, których zrozumienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej m.in....
Read More
Efektywne zarządzanie nieruchomościami

Efektywne Zarządzanie Nieruchomościami – Klucz do Sukcesu Wspólnoty Mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa to nie tylko miejsce do życia, ale również organizacja, której zarządzanie wymaga doświadczenia i wiedzy. Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania wspólnoty. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się, jak profesjonalne usługi zarządzania nieruchomościami, takie jak te oferowane przez Agbud Zarządzanie Nieruchomościami, mogą wpływać na sukces wspólnoty mieszkaniowej. Kluczowym aspektem zarządzania nieruchomościami jest...
Read More